Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

Poradnia Logopedyczna

 

Porad logopedycznych udziela  Beata Zachtej - neurologopeda, surdologopeda, pedagog, terapeuta OTP Talk Tools.

BZACHTEJ CERTYFIKAT 1  BZACHTEJ CERTYFIKAT 2  BZACHTEJ CERTYFIKAT 3 BZACHTEJ CERTYFIKAT 4 BZACHTEJ CERTYFIKAT 5

 

PORADNIA LOGOPEDYCZNA DANE
Godziny pracy

Poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 - 13.00 oraz 15.00-19.00

Piątek w godz. 13.00-18.00

Umawianie wizyt

42 632 52 55

42 293 96 41

Przez portal medyczny 

Lokalizacja Poradni Łódź, ul. Pomorska 59 (wejście od ul. Sterlinga)

BEZPŁATNE PORADY NA ODDZIALE SZPITALNYM

POZNAJ NAS BLIŻEJ 

Rozmowa z logopedą, Panią Beatą Zachtej: "(...) moją misją jako logopedy jest usprawnianie zdolności i możliwości komunikacyjnych dzieci od najmłodszych lat życia, a dotyczy to także opieki nad noworodkiem oraz wcześniakiem."

Przeczytaj, w jaki sposób z logopedą możesz pomóc swojemu dziecku

Z bezpłatnych usług neurologopedy mogą skorzystać pacjentki, które urodziły i przebywają z noworodkiem na oddziale szpitalnym w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. dr. L. Rydygiera.


Kompleksowa ocena noworodka na oddziale szpitalnym obejmuje
 ocenę:

 • budowy twarzy i jamy ustnej (żuchwa, wargi, wyrostek zębodołowy, podniebienia twardego i miękkiego, ocena wędzidełka wargi górnej, ocenę długości wędzidełka języka, sprawdzenie połączenia jam nosa i jamy ustnej),
 • funkcjonowania narządów artykulacyjnych (sprawdzenie wszystkich reakcji odruchowych w obrębie jamy ustnej oraz napięcia narządów artykulacyjnych), 

 • ocenę przyczyn trudności w karmieniu dziecka związanych z budową jamy ustnej (np. krótkie wędzidełko).


Zgłoszenie konsultacji

Wszelkie konsultacje neurologopedyczne dotyczące noworodków w szpitalu zleca lekarz neonatolog z oddziału, Doradca laktacyjny czy położna.

Pacjentki, przebywające z noworodkiem na oddziale szpitalnym, mogą zgłosić chęć konsultacji neurologopedy personelowi Szpitala.

PŁATNE PORADY W PORADNI

Do Poradni Logopedycznej zapraszamy rodziców i dzieci w wieku 0 - 18 lat oraz osoby dorosłe z wadami wymowy.

płatnych usług logopedycznych można skorzystać w zakresie:

 • Oceny budowy twarzy i jamy ustnej (żuchwa, wargi, wyrostek zębodołowy, podniebienia twardego i miękkiego, ocena wędzidełka wargi górnej, ocenę długości wędzidełka języka, sprawdzenie połączenia jam nosa i jamy ustnej),
 • Oceny funkcjonowania narządów artykulacyjnych (sprawdzenie wszystkich reakcji odruchowych w obrębie jamy ustnej oraz napięcia narządów artykulacyjnych)
 • Oceny przyczyn trudności w karmieniu dziecka związanych z bodową jamy ustnej (np. krótkie wędzidełko) oraz organizacja koordynacji ssania-połykania-oddychania (trudności te mogą wskazywać na przyszłe problemy z prawidłowym rozwojem mowy).
 • Porady dotyczącej właściwej stymulacji rozwoju zmysłów i mowy dziecka. Dowiesz się, jak właściwie wspierać rozwój mowy dziecka przez zabawę (co robić, a czego unikać w najważniejszych miesiącach życia dziecka - od urodzenia aż do 1 roku życia).
 • Oceny umiejętności komunikacyjnych dziecka - czyli zapoznanie się z mową ciała oraz poznanie strategii uspakajania, a także poznanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych swojego dziecka.
 • Diagnozy i leczenia dysleksji, dysgrafii i dyskalkulii oraz nauki czytania i pisania.
 • Korekt wad wymowy (dzieci).
 • Diagnozy i leczenie zaburzeń ustno – motorycznych mowy w zespołach genetycznych u dzieci, w tym w zespole Downa.
 • Terapii w dyzartrii, dyslalii, alalii, niedosłuchu i oligofazji.
 • Terapii dyspraksji i apraksji mowy.
 • Terapii w mózgowym porażeniu dziecięcym, rozszczepach warg i podniebienia.
 • Leczenia jąkania wczesnodziecięcego.
 • Diagnozy i wsparcia rozwoju procesów komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Terapii opóźnionego rozwoju mowy.
 • Ćwiczeń emisji głosu.

 

ZAKRES USŁUGI CENA
Konsultacja logopedyczna (noworodki i niemowlaki do 1 roku życia) od 160 zł
Diagnoza logopedyczna od 160 zł
Terapia logopedyczna od 140 zł
Terapia pedagogiczna od 140 zł
Badanie diagnostyczne (standaryzowany test z omówieniem wyników) 200 zł

 Ceny obowiązują od 2019-09-01


Rozmowa z neurologopedą i surdologoipedą, terapeutą OPT Talk Tools, Panią Beata Zachtej

Prosze opowiedzieć o sobie, o Pani pracy.

CM Rydygiera Łódź Logopeda Beata ZachtejBeata Zachtej: Jestem neurologopedą i surdologoiopedą, terapeutą OPT TalkTools - level 2. Pracuję w zawodzie ponad 20 lat. Stworzyłam Centrum Logopedyczne EFATA w Łodzi, które jako jedyny ośrodek w woj. łódzkim posiada certyfikat OPT TalkTools® USA, co pozwala na prowadzenie pełnej standaryzowanej diagnozy i terapii zaburzeń ustno-motorycznych OPT TalkTools USA.

Narzędzia, które wykorzystuję do pracy nad prawidłowym ułożeniem i właściwą pracą obszaru ustno-twarzowego pozwalają na skuteczne korygowanie, usprawnianie, a nawet eliminowanie wielu trudności u pacjenta z problemami:

 • w żuciu, gryzieniu, przełykaniu,
 • ślinieniu się,
 • w wadach dysmorflcznych twarzy
 • oraz wadach wymowy spowodowanych np. skróconym wędzidełkiem podjęzykowym.

Mam świetny zespół logopedów. Pracujemy zgodnie z wyznaczonymi standardami: szczegółowa diagnostyka, indywidualizacja programów terapii w przypadku każdego pacjenta na każdym poziomie terapii i monitorowanie postępów po każdych zajęciach, dbanie o triadę terapeutyczną czyli tworzenie współpracy: rodzic-terapeuta-dziecko. Dostosowanie metod, technik i materiałów do każdego pacjenta. Zastosowanie zasady terapia przez zabawę umożliwia wytworzeniu lepszej współpracy z dzieckiem. Ten kierunek rozwoju wynika z doświadczeń mojej wieloletniej praktyki zawodowej.

Proponuję też znaną na całym świecie nowatorską i niezawodną metodę pracy z wykorzystaniem przyjaznych i standaryzowanych narzędzi do pracy nad motoryką buzi, które pozwalają skrócić czas terapii oraz ułatwiają osiągnięcie wymiernych efektów. Ten rodzaj terapii proponuję pacjentom, u których postępy terapii są uzależnione od prawidłowego ułożenia i pracy narządów artykulacyjnych: żuchwy, języka, podniebienia, warg i policzków. Dotyczy także wszystkich pacjentów z wadami twarzoczaszki takimi jak: zespoły genetyczne, porażenie mózgowe, autyzm, rozszczep wargi i podniebienia, wady wymowy.

Od ponad 15 lat propaguję i prowadzę zajęcia z wykorzystaniem metody: symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania®. Metoda ta pozwala minimalizować zaburzenia dyslektyczne u dzieci. Jej skuteczność jest widoczna u dzieci, które kończą terapię w naszym Centrum. Twórcę tej metody - Panią profesor Cieszyńską - przez kilka lat zapraszałam do naszego miasta z wykładami.

Jaki cel przyświeca Pani pracy?

Uważam, że komunikacja to podstawowa sprawność determinująca rozwój człowieka. Słowa są „skrzydłami umysłu” i warunkują jego relacje społeczne oraz umożliwiają pełne doświadczanie i wyrażanie własnych emocji. Dlatego moją misją jako logopedy jest usprawnianie zdolności i możliwości komunikacyjnych dzieci od najmłodszych lat życia, a dotyczy to także opieki nad noworodkiem oraz wcześniakiem. Jestem zwolenniczką tezy, że lepiej zapobiegać powstaniu zaburzenia niż potem je leczyć.

Przykładem zasadności tej tezy jest problematyka opóźnionego rozwoju mowy u dzieci. Duży odsetek rodziców, zgłaszających się z konkretnym problemem jak: niepłynność mowy, zaburzona mowa, wada wymowy, niezrozumiała mowa czy trudności z nauką czytania i pisania, przyprowadza dzieci, które później zaczęły mówić. Wczesny kontakt ze specjalistą daje dziecku szansę na poprawny rozwój mowy przy niewielkim - czasami - modelowaniu i stymulacji. Pozwala to nawet odbyć jedno lub dwa spotkania, które pokażą rodzicom, co zrobić a czego nie robić w danej sytuacji. Można to nazwać stworzeniem optymalnych warunków do rozwoju prawidłowej mowy.

Pracuje Pani także w CM Rydygiera w Łodzi

Oprócz kierowania Centrum Logopedycznym EFATA pracuję również z noworodkami w specjalistycznym szpitalu ginekologiczno-położniczym Centrum Medycznego Rydygiera w Łodzi, przy ul. Sterlinga 13.

Przyjmuję także dzieci w Poradni Logopedycznej w przychodni przyszpitalnej przy ul. Pomorskiej 59.

W Centrum Medycznym Rydygiera koncentruję się na opiece oraz wczesnej profilaktyce dzieci przedwcześnie urodzonych oraz donoszonych noworodków w zakresie wad rozwojowych, zespołów genetycznych i zaburzeń ustno-motorycznych. Szybka interwencja już od pierwszych chwil życia dziecka daje też rodzicom potrzebne poczucie bezpieczeństwa.

Jak wygląda praca z noworodkiem?

W szpitalu ginekologiczno-położniczym Centrum Medycznego Rydygiera w Łodzi oceniam zachowania noworodka już od 1 dnia życia – w tych pierwszych dniach przede wszystkim w zakresie ssania, przełykania, żucia i gryzienia oraz wad jamy ustnej: dysmorfie, skrócone wędzidełko języka i wargi, tyłożychwie i związane z tym problemy.

W ramach opieki Poradnianej nad noworodkiem i wcześniakiem obserwuję i opiniuję umiejętności komunikacyjne noworodka stosując Skalę Brazeltona, która pozwala poznać kompetencje, preferencje, z jakimi się urodził. Ocena w skali NBAS (Skala Oceny Zachowania Noworodka według Brazeltona) pozwala przyjrzeć się indywidulanym zachowaniom noworodków i najmłodszych niemowląt, aby określić sposoby, w jaki odbierają bodźce (przyjemne i stresowe) i jak sobie z nimi radzą, jak regulują swoje aktywności (sen), w jaki sposób wykorzystują swoje umiejętności, by przekazać rodzicom własne sygnały komunikacyjne i zaspokajać swoje potrzeby.

Chcę zaznaczyć, że dzięki badaniu rodzice zyskują poczucie lepszej znajomości własnego dziecka, co wzmacnia ich kompetencje rodzicielskie. Badanie pomaga również dostosować się do potrzeb dziecka, dzięki właściwemu odczytywaniu jego sygnałów. Pokazuje także mocne strony dziecka i jednocześnie podpowiada, jak wspierać jego słabsze obszary.

Czy pracuje Pani także ze starszymi dziećmi?

Tak, w Poradni Logopedycznej. Pracuję z dziećmi w wieku 0 - 18 lat, a także oraz z osobami dorosłymi z wadami wymowy. W naszej poradni logopedycznej zajmuję się profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy dzieci oraz dorosłych, szczególnie w zakresie wad wymowy oraz trudności związanych z zaburzeniami szczękowymi (żuchwa, język, podniebienie, wargi i policzki). Każdy pacjent przechodzi szczegółową diagnozę w celu ustalenia odpowiednich metod i technik, jakie zostaną zastosowane w ramach prowadzonej później terapii.

Co roku wielu pacjentów – zarówno dzieci jak i dorośli - kończą terapię z pozytywnymi wynikami. Liczne sukcesy terapeutyczne zbudowały zaufanie do ośrodka wśród rodziców na terenie całego województwa łódzkiego.

Jak wyglądaj zajęcia terapeutyczne w Poradni Logopedycznej?

Zajęcia w Poradni Logopedycznej są płatne. Pierwsza wizyta diagnostyczna odbywa się bez udziału dziecka (nie dotyczy to osoby dorosłej oraz oczywiście noworodka i niemowlaka w szpitalu). Rozmowa ma na celu zapoznanie się z problemem dziecka/osoby dorosłej, które wymaga pomocy logopedy. Na początku przeprowadzam szczegółowy wywiad połączony z ustaleniem dalszej strategii diagnostycznej i planuję dalsze postępowanie. Na potrzeby diagnozy można przynieść zdjęcia, filmy z udziałem dziecka. Spotkanie trwa do 60 minut. Każda następna rozpoczęta godzina jest traktowana jako kolejna jednostka diagnostyczna.

Jakie korzyści oferuje Pani swoim pacjentom?

Prowadzę zajęcia stosując nowoczesne polisensoryczne podejście w terapii mowy. Człowiek z natury jest wielozmysłowy i poznaje w pełni otaczający świat przez: słuch, wzrok, smak, węch, dotyk. Wykorzystanie wszystkich zmysłów pozwala lepiej zapamiętywać i odtwarzać, a tym samym daje trwalsze i szybsze efekty w terapii. Każdorazowo uwzględniam realne możliwości każdego pacjenta, co oznacza ciągłe monitorowanie oraz systematyczną oceną postępów leczenia.

Podczas zajęć zapewniam przyjazną atmosferę, terapię przez zabawę,

Stosuję sprawdzone i skuteczne metody i techniki zapewniające widoczne efekty: standaryzowaną diagnozę, plan działania terapeutycznego i monitorowanie postępów.

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.